Vertrouwenspersoon ABS Badminton

ABS badminton wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier sport.
Ongewenst gedrag kan overal voorkomen. Soms zelf zonder je dit bewust te zijn. Om een veilige,
plezierige vereniging te kunnen zijn moeten we er alles aan doen om zaken als treiteren, pesten,
agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen
zoveel mogelijk te voorkomen.

ABS badminton biedt ieder die dit wens de mogelijkheid om in contact te komen met een
vertrouwenspersoon. Ellen van Rij en Lidy Kuiper, die ook voor de overige sporttakken deze functie
op zich hebben genomen, zijn bereid deze ook voor onze sporttak op zich te nemen.

Een vertrouwenspersoon is iemand die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met
degene die de melding gedaan heeft. Het probleem en de aanpak worden besproken en er wordt
naar een passende oplossing gezocht. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Het e-mailadres waar meldingen gedaan kunnen worden is: vertrouwenspersoon@ABSBathmen.nl

Dit is een e-mailadres dat rechtstreeks naar de vertrouwenspersonen wordt doorgezet en dus niet
zichtbaar wordt voor anderen . U kunt de vertrouwenspersonen, indien gewenst, direct benaderen.

Namens het bestuur van ABS Badminton

Berthe Minkjan
Secretariaat ABS Badminton