Bestuur

Voorzitter | David van den Berg

Secretaris | Berthe Minkjan
Telefoon: 06-25230437
email: badminton@absbathmen.nl

Penningmeester | Albert Harleman
Competitieleider | Jan Boksebeld
Website/Social Media | David van den Berg
Algemeen Bestuurslid | Corrie Ackerman

Er zijn 2 commissies actief binnen de vereniging, te weten de Technische Commissie en de Activiteitencommissie. Verdere inlichtingen te verkrijgen bij het secretariaat en op de speelavond bij de overige bestuursleden.

Technische Commissie: Jan Boksebeld

Leden AC: Joke Orsel, Wieger Galema en Jan de Vries