Spelregels

Veld-indeling

(de hoogte van het net is 1,524 meter in het midden en 1,55 meter aan de randen)

Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van deze toss heeft het recht: de eerste service te doen; de speelhelft te kiezen; de eerste service niet te doen. De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke ovegebleven mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen.

Puntentelling
Er wordt gespeeld volgens 'the best of three games' (twee gewonnen games) 

Enkelspel
Er wordt gespeeld volgens het 'rally point systeem, beide partijen kunnen scoren, onafhankelijk van wie aan service is. Voor de aanvang van de eerste game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan. Bij aanvang van een game wordt gestart vanuit het rechter servicevak. Als de serveerder niet scoort, gaat de service over en de ontvanger krijgt een punt. Als de serverende partij een even aantal punten heeft, wordt geserveerd vanuit het rechter servicevak; bij een oneven aantal punten wordt geserveerd vanuit het linkervak; Alle games gaan tot 21 punten, waarbij minimaal twee punten verschil moeten bestaan. Mocht de stand 20-20 worden, wordt verlengd tot het verschil van twee punten is ontstaan. Wordt de stand 29-29, dan is het 30e punt hoe dan ook beslissend in de game. (30-29 is dus de maximale gamestand)

Dubbelspel

Er wordt gespeeld volgens 'the best of three games'(twee gewonnen games). Er wordt gespeeld volgens het 'rally point systeem, beide partijen kunnen scoren, onafhankelijk van wie aan service is. Voor de aanvang van de eerste game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan. Bij aanvang van een game wordt gestart vanuit het rechter servicevak. Als de serveerder niet scoort, gaat de service over en de ontvanger krijgt een punt. Alle games gaan tot 21 punten, waarbij minimaal twee punten verschil moeten bestaan. Mocht de stand 20-20 worden, wordt verlengd tot het verschil van twee punten is ontstaan. Wordt de stand 29-29, dan is het 30e punt hoe dan ook beslissend in de game. (30-29 is dus de maximale gamestand) Bij het bereiken van het 11e punt krijgen de spelers een pauze van 60 seconden. Tussen alle games krijgen de spelers twee minuten rust. Let op: In het dubbelspel heeft een duo slechts één servicebeurt, die duurt tot de ontvangende partij een punt scoort; de service gaat dan over. In het dubbelspel wisselen de serveerders van plaats als zij in hun servicebeurt scoren. Scoren de ontvangers een punt dan krijgen zij het punt en de service, maar wisselen zij niet van plaats. Let op: Als de serverende partij een even aantal punten wordt geserveerd vanuit het rechter servicevak; bij een oneven aantal punten wordt geserveerd vanuit het linkervak;

Verlenging

Mocht de stand 20-20 worden, wordt verlengd tot het verschil van twee punten is ontstaan. Wordt de stand 29-29, dan is het 30e punt hoe dan ook beslissend in de game. (30-29 is dus de maximale 

Wisselen speelhelft
De spelers moeten van speelhelft wisselen na afloop van een game. In de derde game moet er al gewisseld worden als een van de partijen 8 punten heeft gescoord.

Pauze
Bij het bereiken van het 11e punt krijgen de spelers een pauze van 60 seconden. Tussen alle games krijgen de spelers twee minuten rust.

Fouten

 • Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de serveerder
 • Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het serveervak
 • Het racket bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerster
 • De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft aangeraakt buiten het serveervak op de grond
 • De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door geslagen
 • Een speler raakt tijdens de westrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan
 • Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan
 • De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m.; anders opnieuw serveren)
 • De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander voorwerp buiten het speelveld geslagen
 • Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen
 • Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd

Er mag opnieuw worden geserveerd wanneer:

 • de ontvangende partij nog niet klaarstond
 • niet duidelijkis of de shuttle in of uit was
 • er van buitenaf wordt gehinderd

Let
Als er iets onvoorziens gebeurd tijdens de rally dan kan het betekenen dat deze opnieuw gespeeld wordt. Dit heet een let.

Algemeen
Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld. 

--------------------------------------------------------------------------------
bron: http://www.badmintonsport.nl

Aan deze spelregels kunnen geen rechten ontleend worden.